27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346
27049 Stratford St, Highland, CA, 92346

$485,000

27049 Stratford St, Highland, CA, 92346

ACTIVE